Steun HiP

Uw gift helpt ons helpen! Steun HiP!
Waarom doneren? Het belang van hulp die HiP met haar vrijwilligers biedt, wordt steeds groter. Gezien de ontwikkelingen in de zorg zal de vraag om vrijwillige hulp sterk toenemen. HiP wil deze hulp graag bieden. Helpt u mee? Uw steun is van harte welkom.

Help mee!

Doneer eenmalig

Wordt donateur

IBAN
Wilt u een overschrijving doen zonder gebruik te maken van iDeal?
Ons IBAN nummer is: NL68ABNA0499304411

Doelstelling:
Het mobiliseren van christenen en leden van lokale kerken en parochies om mensen in nood te helpen ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Het zorgdragen dat lokale kerken en parochies samen beschikbaar zijn voor de samenleving en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het creëren van een interkerkelijk communicatienetwerk.

Hoofdlijnen beleidsplan 2014:
- begeleiden van HiP plaatsen bij lokalisering
- werkzaamheden voor nog niet gelokaliseerde plaatsen
- contact met geïnteresseerden uit nieuwe HiP plaatsen

Bestuurssamenstelling:
H. de Kruijf, voorzitter; gezamenlijk bevoegd.
R. Voorberg, secretaris; gezamenlijk gevoegd.
E. Tak, penningmeester; gezamenlijk bevoegd.
B. van Hemmen, bestuurslid; gezamenlijk bevoegd.
R. Zoutendijk, bestuurslid; gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid:
De medewerkers die in dienst zijn bij Stichting HiP worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van Stichting HiP ontvangen geen beloning of vergoeding.