HiP in Roermond

Ook in Roermond zijn er vrijwilligers die wij in contact brengen met mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen. Hulp bij praktische klusjes in en om het huis of bij het invullen van formulieren. Ook begeleiding bij een bezoek aan een arts of medisch specialist kan nodig zijn evenals een lekker kopje koffie drinken voor de gezelligheid en samen een frisse neus halen door een wandeling te maken.

Helpen in Roermond:
Wil jij beschikbaar zijn voor je medemens in Roermond door buurtgenoten te helpen die niet kunnen terugvallen op andere mensen? HiP ondersteunt je daarbij!

Wil je hulpbieder worden? Klik hier voor meer informatie.

Meld je aan als hulpbieder

In 2018 werken we aan een lokale stichting. Meedenken of meehelpen? Neem contact met ons
op.

Hulpbieders in Roermond worden geworven uit:
Parochies van de Rooms Katholieke kerk
Protestantse kerken van Roermond

Hulp aanvragen