1 Vrijwilliger nodig
IK HELP MEE!

Bezoeken

Hulp wordt gevraagd voor het bezoeken van een mevrouw van 41 jaar die op korte termijn, vermoedelijk voor max 3 maanden, wordt opgenomen op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van het UMC Utrecht. De reden hiervan is haar depressie en nieuwe medicatie die zij hiervoor zal krijgen. Zij heeft geen eigen netwerk. Zij ervaart problemen in het leggen en onderhouden van sociale contacten. Op dit moment is zij ook niet aan het werk maar doet zij vrijwilligerswerk bij de Ezelsociëteit. Ervaring van haar contactpersoon leert dat een goede match belangrijk is voor haar. De voorkeur gaat uit naar een rustige vrouw tussen de 30 en 50 jaar met inlevingsvermogen.


Het contact kan direct met de hulpvrager gelegd worden. De contactpersoon blijft op de achtergrond betrokken voor het geval er zich bijzonderheden voordoen. 

1 Vrijwilliger nodig
IK HELP MEE!