1 Vrijwilliger nodig
IK HELP MEE!

Hulp bij boodschappen*

 Voor een mevrouw met MS en rolstoelafhankelijk is, zoeken we een hulpbieder die voor haar boodschappen wil doen. Mevrouw ontvangt al enige tijd hulp vanuit HiP voor de boodschappen. Helaas is de huidige hulpbieder om gezondheidsredenen, tijdelijk niet in de gelegenheid om dit te doen. Voor een periode van ongeveer 2 maanden zoeken we een hulpbieder die 1 keer per 2 weken voor mevrouw de boodschappen wil doen. Het contact verloopt via de huishoudelijke hulp, zij zorgt samen met mevrouw voor het boodschappenbriefje.


 

1 Vrijwilliger nodig
IK HELP MEE!