HiP in Dordrecht

Open sinds:
Juni 2009

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Lees hier meer over de hulp die HiP biedt.
Zoekt u hulp voor een ander? Lees meer

Helpen:
Wil jij beschikbaar zijn voor je medemens, door buurtgenoten te helpen wanneer zij niet op anderen kunnen terugvallen? HiP ondersteunt je daarbij.

Wil jij hulpbieder worden? Klik hier voor meer informatie.

Vacatures:
Klik hier voor de vacatures voor HiP Dordrecht

In de nabije toekomst hopen we HiP in Dordrecht lokaal te organiseren.
Meedenken of helpen? Neem contact met ons op.

Hulpbieders in Dordrecht zijn momenteel actief namens:
Baptistengemeente Dordrecht Kruiskerk

De Waalse Hervormde Gemeente van Dordrecht / PKN Eglise Wallonne

Evangelische Gemeente Jozua Dordrecht

Gemeente Immanuel Dordrecht

GG Gereformeerde Gemeente Julianakerk Dordrecht

Kerk van de Nazarener Dordrecht

Leger des Heils korps Dordrecht

Oud Katholieke kerk H. Maria Maior Dordrecht

PKN Andreaskerk (Confessioneel) Dordrecht

PKN Augustijnenkerk Dordrecht

PKN de Bron Dordrecht
PKN Grote Kerk Dordrecht

PKN Hervormde Wijkgemeente Krispijn Dordrecht

PKN Ontmoetingskerk Dordrecht

PKN Pauluskerk Dordrecht

PKN Petruskapel Dordrecht

PKN Wilhelminakerk Dordrecht

Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht

Volle Evangeliegemeente Eljakim Dordrecht

Hulpaanvraag indienen

Aanmelden als hulpbieder